1. Parter
  1. Bokningsvillkor gäller mellan Funäsfjällens Lavinskola och Beställaren/deltagaren och gäller för bokade aktiviteter och produkter. 
 2. Bokning och betalning
  1. Beställaren har reserverad en plats på en aktivitet när betalning har skett via hemsidan eller beställd genom kontakt med Funäsfjällens Lavinskola. Vid påminnelse av förfallen betalning av faktura tillkommer en dröjsmålsränta … 
 3. Inställd Aktivitet
  1. Funäsfjällens Lavinskola förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet för få anmälda deltagare, farlig väder eller snöförhållanden och  snöbrist. Aktiviteten kan också flyttas till en annan ort. Aktiviteter som inte kan genomföras på grund av snöbrist betalas tillbaka eller flyttas till ett annat tillfälle. Om deltagaren inte kan delta vid annat datum eller plats gäller återbetalning. Funäsfjällens Lavinskola kan inte hållas betalningsskyldig för andra kostnader som uppkommer vid ett inställt arrangemang.
 4. Deltagarinformation 
  1. Beställaren ska ange komplett deltagarinformation för varje deltagare i sällskapet vid bokningstillfället. 
 5. Avbokning
  1. Vid avbokning 22 eller fler dagar före aktivitetsstart återbetalas 60% av kursavgiften. För eventuell avbokning mellan 0-21 dagar före aktivitetsstart återbetalas ej aktivitetsavgift. Avbokning ska ske skriftligen till info@lavinskola.se.
  2. Om beställaren/deltagaren inte kan delta på kursen kan den avboka enligt ovan. Beställare/deltagare som inte kan delta kan anmäla sig till väntelistan. Anmälan sker via email till info@lavinskola.se med preferens om vilka kurser deltagaren vill vara på väntelistan för. Deltagaren får svar om en plats på en kurs tidigast 2 veckor före kursstart. 
  3. Avgift återbetalas vid sjukdom styrkt med läkarintyg exklusiv en administrativ avgift på 500 kronor.
 6. Ångerrätt
  1. Beställaren/deltagare har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till info@lavinskola.se. Företag omfattas inte av ångerrätten. 
 7. Ålder
  1. Vid guidade aktiviteter gäller ingen åldersgräns för deltagande. För kursverksamhet gäller 16 år för deltagande i Friåknings kurser och 18 år för Pro kurser. Deltagare yngre än 16 år på Friåkning kurser behöver att ha med målsman. Alla deltagare som är under 18 år behöver fylla i Målsmans Godkännande för deltagande i verksamhet hos Funäsfjällens Lavinskola ihop med sina vårdnadshavare, signera, skanna/fotografera och maila tillbaka till info@lavinskola.se och ta med sig originaldokument till första kursdagen. För att en person under 18 år ska kunna delta i kursverksamheten behöver den vara i god hälsa och kunna ta hand om sig själv en hel dag utomhus. Funäsfjällens Lavinskola förbehåller rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta i en aktivitet.
 8. Ansvarig Arrangör/Leverantör:
  • Ansvarig arrangör är Funäsfjällens Lavinskola, John Wilcoxen 
  • Telefon: 0725557275
  • Email: john.wilcoxen@lavinskola.se
 9. Beställarens ansvar inför och under aktiviteten
  1. Beställaren är skyldig att läsa Risker vid verksamhet i fjällmiljö innan bokning av produkten, för att informera sig om de risker som finns i samband med vistelse i fjällterräng. Beställaren är skyldig till att läsa igenom Viktig kursinformation före bokning och kursens start. 
  2. Beställaren är skyldig att agera på ett säker sätt genom att följa de anvisningar, ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som lämnas av guide, kursledare och/eller annan personal på Funäsfjällens Lavinskola. Beställaren förväntas uppträda respektfullt gentemot andra deltagare under aktiviteten och får inte uppträda diskriminerande. Beställaren ska ej vara påverkad av alkohol eller främmande substanser under kurser. 
  3. Ansvarig konsult eller Funäsfjällens Lavinskola har rätt att avvisa Beställaren/deltagaren om denne utgör fara för sig själv eller någon annan eller i det fall Beställaren bryter mot något av ovanstående. I sådana fall gäller ingen återbetalning för produkten.
  4. Beställare är skyldig till att meddela Funäsfjällens lavinskola om dom har valt att avviker från aktivitet. 
 10. Vållande av skada
  1. Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Funäsfjällens Lavinskola eller anlitade personal. 
 11. Försäkringar
  1. Funäsfjällens Lavinskola rekommenderar att Beställare/deltagaren se över sina försäkring för att täcka offpistskidåkning genom olycksfallsförsäkring. 

Uppdaterad 230201