Samma kurs som SVELAV’s grundutbildning i självständig och säker färdsel i lavinterräng, men för enbart tjejer. Två dagar med instruktion, teori, övningar och färdsel i lavinterräng för skidåkare, klättrare och fjällfarare. Kursen innehåller kamraträddning, identifiering av lavinterräng och vägval, beslutstöd för att hantera lavinterräng, kunskap i hur man tolkar information om lavinfara och mänskliga faktorer som påverkat oss. Kursen genomförs av en auktoriserad SVELAV instruktör (Sveriges Lavinutbildningar).

 

 

Inkluderat i kursavgiften: 

 • Transceiver, sond, spade (ta med egen lavin utrustning om du har det) och kurslitteratur.
 • *Utlägg för liftkort och vessel biljett kan tillkomma under kursen beroende på väder och förhållanden.*
Att ta med: 
 • Någon form av toppturs utrustning för att kunna färdas uppför och åka utför. T.ex randonee skidor eller splitboard (snöskor är ej rekommenderad). Mat, dryck och kläder för en hel dag utomhus.
Förkunskapskrav:
 • Personlig färdighet med din färdmedel och god form för en heldag utomhus.
Samlingsplats: 
 • Tänndalen:
 • Bruksvallarna:

Boka och Kalender
Pris: 3700

* Minimum antal deltagare 4, max 8
* Kontakta oss för familj/sällskapspaket

*Detaljerad kurs information skickas via email efter bokning.

Övergripande utbildningsmål
 • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av beslutstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i lavinterräng.
 • Deltagarna ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
 • Deltagarna ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval i terräng som är överblickbar.
 • Deltagarna ska ha förståelse hur riskbedömningar och beslut påverkas av inre och yttre faktorer.
 • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, larma och känna till hur en överlämning till organiserad räddning går till.
Detaljerade Utbildningsmål: Deltagarna ska efter utbildningen…
Förberedelser
 • Känna till grunderna för hur laviner uppkommer och hur de utlöses.
 • Känna till vilka grupper som drabbas av laviner och farorna om man hamnar i en lavin.
 • Förstå att mänskliga faktorer påverkar beslut och handlingar.
 • Förstå vikten av goda förberedelser för att förebygga olyckor och incidenter.
Avaluator
 • Kunna förstå en lavinprognos och använda den till att identifiera och undvika lavinfarliga platser.
 • Ha grundläggande förståelse för olika typer av lavinproblem.
 • Känna igen spår av färska laviner
 • Känna igen tydliga tecken på lavinfara
 • Ha grundläggande förståelse för hur snötäcket och lavinfaran påverkas av vädret, (ökad belastning av nederbörd/drev samt försvagning vid uppvärmning).
 • Kunna identifiera lavinterräng, främst genom att bedöma lutning men samtidigt ha förståelse för att lavinterräng är all terräng där man kan träffas/påverkas av en lavin.
 • Känna igen terräng som förvärrar konsekvenserna av en lavin.
 • Ha förståelse för hur terrängens form och vegetation kan påverka snötäcket.
Övriga detaljerade utbildningsmål
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng.
 • Kunna genomföra en säker och organiserad kamraträddning med transceiver, sond och spade med god grävteknik.
 • Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.

Inkluderat i kursavgiften: transceiver, sond, spade (ta med egen lavin utrustning om du har det) och kurslitteratur.

*Utlägg för liftkort och vessel biljett kan tillkomma under kursen beroende på väder och förhållanden.*

Att ta med: någon form av toppturs utrustning för att kunna färdas uppför och åka utför. T.ex randonee skidor eller splitboard (snöskor är ej rekommenderad). Mat, dryck och kläder för en hel dag utomhus.

Förkunskapskrav: personlig färdighet med din färdmedel och god form för en heldag utomhus.

Samlingsplats: Tänndalen. Detaljerad kurs information skickas via email efter bokning.