Samma kunskapsmål som en Friåkning 1 för topptur men på snöskoter. Riktat till dem som vill börja med friåkning, har en lössnö maskin eller den erfarna friåkaren som behöver kunskap för att utvecklas. SVELAV’s grundutbildning i självständig och säker färdsel i lavinterräng. Två dagar med instruktion. Kursen innehåller kamraträddning, identifiering av lavinterräng och vägval, beslutstöd för att hantera lavinterräng, kunskap i hur man tolkar information om lavinfara och mänskliga faktorer som påverkar oss. Kursen genomförs av en auktoriserad SVELAV instruktör (Sveriges Lavinutbildningar).
Inkluderat i kursavgiften:
 • Transceiver, sond, spade (ta med egen lavin utrustning om du har det) och kurslitteratur.
 • Lunch dag 1
 • Förmiddagsfika dag 2
Att ta med:
 • Skoter och bränsle: en snöskoter som du behärskar utanför leden i varierade snöförhållanden.
 • Skoterhjälm och övrig kroppsskydd (skor, knäskydd, bröstplatta, ryggskydd m.fl)
 • Ryggsäck (minst 20 liter).
 • Bil och släp för skoter transport.
 • Mat, dryck och kläder för två hel dagar utomhus.
 • Ledkort för minst två dagar: Fjällpass Skoter. Kan lösas på plats via appen eller dagarna innan på webben. 
Förkunskapskrav:
 • Personlig färdighet med din färdmedel och god form för en heldag utomhus.
Samlingsplats:

Tider: Kl 0900-1700 (viss avvikelse kan ske pga väder och turplanering)

Boka och Kalender

Pris: 4700 SEK (ink moms)

* Minimum antal deltagare 4, max 8
* Kontakta oss för familj/sällskapspaket

Övergripande utbildningsmål
 • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av beslutstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i lavinterräng.
 • Deltagarna ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
 • Deltagarna ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval i terräng som är överblickbar.
 • Deltagarna ska ha förståelse hur riskbedömningar och beslut påverkas av inre och yttre faktorer.
 • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, larma och känna till hur en överlämning till organiserad räddning går till.
Detaljerade Utbildningsmål: Deltagarna ska efter utbildningen…
Förberedelser
 • Känna till grunderna för hur laviner uppkommer och hur de utlöses.
 • Känna till vilka grupper som drabbas av laviner och farorna om man hamnar i en lavin.
 • Förstå att mänskliga faktorer påverkar beslut och handlingar.
 • Förstå vikten av goda förberedelser för att förebygga olyckor och incidenter.
Avaluator
 • Kunna förstå en lavinprognos och använda den till att identifiera och undvika lavinfarliga platser.
 • Ha grundläggande förståelse för olika typer av lavinproblem.
 • Känna igen spår av färska laviner
 • Känna igen tydliga tecken på lavinfara
 • Ha grundläggande förståelse för hur snötäcket och lavinfaran påverkas av vädret, (ökad belastning av nederbörd/drev samt försvagning vid uppvärmning).
 • Kunna identifiera lavinterräng, främst genom att bedöma lutning men samtidigt ha förståelse för att lavinterräng är all terräng där man kan träffas/påverkas av en lavin.
 • Känna igen terräng som förvärrar konsekvenserna av en lavin.
 • Ha förståelse för hur terrängens form och vegetation kan påverka snötäcket.
Övriga detaljerade utbildningsmål
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng.
 • Kunna genomföra en säker och organiserad kamraträddning med transceiver, sond och spade med god grävteknik.
 • Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.