SVELAV’s grundutbildning i självständig och säker färdsel i lavinterräng. Två dagar med instruktion, teori, övningar och färdsel i lavinterräng för skidåkare, klättrare och fjällfarare. Kursen innehåller kamraträddning, identifiering av lavinterräng och vägval, beslutstöd för att hantera lavinterräng, kunskap i hur man tolkar information om lavinfara och mänskliga faktorer som påverkat oss.
Kursen genomförs av en auktoriserad SVELAV instruktör (Sveriges Lavinutbildningar).
Inkluderat i kursavgiften: 
 • Transceiver, sond, spade (ta med egen lavin utrustning om du har det) och kurslitteratur.
  *Utlägg för liftkort och vessel biljett kan tillkomma under kursen beroende på väder och förhållanden.*
Att ta med: 
 • Toppturs utrustning för att kunna färdas uppför och åka utför. T.ex randonee skidor eller splitboard (snöskor är ej rekommenderad). Mat, dryck och kläder för en hel dag utomhus.
Förkunskapskrav:
 • Personlig färdighet med din färdmedel och god form för en heldag utomhus.
Samlingsplats: se kalendern för kursplats

Boka och Kalender
Pris: 3700 SEK (inkl moms)

* Minimum antal deltagare 4, max 8
* Kontakta oss för familj/sällskapspaket

*Detaljerad kurs information skickas via email efter bokning.

 

Övergripande utbildningsmål
 • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av beslutstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i lavinterräng.
 • Deltagarna ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
 • Deltagarna ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval i terräng som är överblickbar.
 • Deltagarna ska ha förståelse hur riskbedömningar och beslut påverkas av inre och yttre faktorer.
 • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, larma och känna till hur en överlämning till organiserad räddning går till.
Detaljerade Utbildningsmål: Deltagarna ska efter utbildningen…
Förberedelser
 • Känna till grunderna för hur laviner uppkommer och hur de utlöses.
 • Känna till vilka grupper som drabbas av laviner och farorna om man hamnar i en lavin.
 • Förstå att mänskliga faktorer påverkar beslut och handlingar.
 • Förstå vikten av goda förberedelser för att förebygga olyckor och incidenter.
Avaluator
 • Kunna förstå en lavinprognos och använda den till att identifiera och undvika lavinfarliga platser.
 • Ha grundläggande förståelse för olika typer av lavinproblem.
 • Känna igen spår av färska laviner
 • Känna igen tydliga tecken på lavinfara
 • Ha grundläggande förståelse för hur snötäcket och lavinfaran påverkas av vädret, (ökad belastning av nederbörd/drev samt försvagning vid uppvärmning).
 • Kunna identifiera lavinterräng, främst genom att bedöma lutning men samtidigt ha förståelse för att lavinterräng är all terräng där man kan träffas/påverkas av en lavin.
 • Känna igen terräng som förvärrar konsekvenserna av en lavin.
 • Ha förståelse för hur terrängens form och vegetation kan påverka snötäcket.
Övriga detaljerade utbildningsmål
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng.
 • Kunna genomföra en säker och organiserad kamraträddning med transceiver, sond och spade med god grävteknik.
 • Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.