En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och förberedelser, gruppkommunikation, beslutsfattande, inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser, genomförande och uppföljning, inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat  för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning.

Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen.

Vad ingår:

 • Skotertransport
 • Kurslitteratur
 • SVELAV Instruktör

Vad du behöver ha med dig: 

 • Skidor eller splitboard anpassad för randonne åkning med stighudar
 • Hjälm
 • Lavinryggsäck (går att hyra men det finns ett begränsat antal)
 • Kläder + mat/dryck för 3 stycken dagsturer
 • Spade, Sond och transceiver som är uppdaterade, har tre antenner och en avmarkeringsfunktion. 

Förkunskapskrav:

 • SVELAV Friåkning 1 
 • God kondition (Kunna gå 800 höjd meter per dag)
 • Bra rutin på användning av topptursutrustning

Detaljerad UTBILDNINGSMÅL
Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

 1. Hantera sin personliga risk i lavinterräng
  • Identifiera och beskriva lavinterräng: vilken terräng ska undvikas
  • Mäta/uppskatta lutning över en sträcka av 20 meter i kruxet av aktuell terräng
  • Observera och förutse platser där snö ackumulerats av vindtransport
  • Beskriva olika lavinproblem och hantering av dessa
  • Välja tänkesätt beroende på situation och lavinproblem
  • Välja lämpliga säkerhetstekniker beroende på terräng och lavinproblem
  • Använda checklistor vid planering, genomförande och utvärdering av turer/åkning
  • Anteckna och utvärdera varje dags vägval och beslut i syfte att förbättra dessa inför nästa dag
  • Förstå begränsningarna i sin lavinutbildning när det gäller att bedöma lavinfara.
 2. Samla in och dokumentera information om väder, snö och laviner
  • Göra relevanta fältobservationer av väder, snö och laviner
  • Utföra förenklat kompressionstest och förenklat utökat kompressionstest samt tolka resultat som antingen plötsligt eller trögt
 3. Genomföra kamraträddning och larma
  • Söka med transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man ska gräva fram först
  • Genomföra strukturerad och effektiv grävning
  • Larma på ett ordnat sätt

Boka och Kalender
Pris: 5550 (inkl moms)