Risk och Standardturer

Risk för färdplaner och åtgärder

Standardturer

Köldrutiner

Vid köldfaktor kallare än 24 grader ska fältarbete ske med stor hänsyn till köldskador. Tänk på att höjd oftast spelar roll med max och min temperatur. Fältarbetare ska vidta åtgärder vid kallare temperaturer som till exempel:

  1. Kla på med förstärkningsplagg
  2. El strumpor
  3. Ansiktsskydd
  4. Kamratkontroll
  5. Håll ner hastighet för att reducera fart vin.
  6. Inte åka skoter