Behandling av Personuppgifter hos Funäsfjällens Lavinskola

Funäsfjällens Lavinskola samlar information om deltagare vid bokningstillfället. Detta gör vi för att fullgöra avtalet mellan Beställaren/deltagaren och Funäsfjällens Lavinskola. Relevant information som namn, telefonnummer, mailadress och hälsodeklaration samlas in vid bokningstillfället för administrativa och säkerhetsskäl. Information som handlar om säkerhet som namn, telefonnummer, mailadress och kontaktinformation till närmaste anhörig raderas i Maj varje år. 

Som Beställare/deltagare har du rätt att när som helst att dra tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen. Detta för du genom att skicka ett email till info@lavinskola.se. Beställaren/deltagaren har rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Behandling av Personuppgifter hos SVELAV

I samband med SVELAV-kurser registrerar vi också ditt namn och din mailadress hos SVELAV. Detta görs för att du ska kunna få ett intyg på genomförd kurs och för att vi ska kunna skicka ut en utvärdering till dig efter avslutad kurs. För information om personuppgiftsbehandling, begäran om rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter hos SVELAV hänvisar vi till www.svelav.se där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

 

Bilder och Video som Personuppgifter

Under kurser och aktiviteter tas ibland foton och video som används i pedagogisk syfte och  marknadsföring på sociala medier och andra kanaler. Genom att godkänna bokningsvillkoren godkänner Beställaren/deltagaren också förvaring och publicering av bild och video. För att inte vara med på bilder eller video skicka ett email till info@lavinskola.se eller meddela din instruktör. 

Bilder och video betraktas som personuppgifter och Beställaren/deltagaren kan när som helst dra tillbaka sitt medgivande till personuppgiftsbehandling. Detta gör du genom att kontakt Funäsfjällens Lavinskola via email. Beställaren/deltagaren har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Beställare/deltagare har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.