Bild: Rickard Lövgren

I år får man en unik möjlighet till att vara med på en Lavintekniker kurs med två verksamheter som håller på med lavinprognoser och utbildningar. Funäsfjällens Lavinskola
och Outdoor Safety AB erbjuder denna intensiv och lärorik kurs för människor som är yrkesverksam i fjäll världen och behöver en spetskompetens inom lavin.

 

SVELAV’s Lavintekniker kurs för yrkespersoner som jobbar aktivt med lavinfara (guider, skidpatrull, observatörer i lavinprognostjänsten, m.m.). Träning i systematisk arbete för att samla in snö, lavin och väderinformation på ett standardiserad sätt. Kursen har moment både i fält och inomhus. Kraven på kamraträddning höjs och deltagaren förväntas kunna självständigt genomföra kamraträddning under försvårade förhållanden.

 • 60 timmar över 7 dagar. Utöver det tillkommer egen tid för läsning. av minst en timme per dag. 
 • Viss kurslitteratur är inkluderat men vissa resurser måste deltagaren skaffa och läsa innan kursstart. 
 • Krävande kurs både fysiskt och mentalt.

Förkunskapskrav:

 1. SVELAV Pro 1, SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.
 2. SVELAV Lavinräddning Pro eller motsvarande utbildning.
 3. Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
 4. Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.

Utbildningsmål:

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna:

 • vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng.
 • kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter.
 • självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara.
 • fackmässigt kunna vidareförmedla och diskutera informationen med andra.
 • Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner kunna ta ett visst ansvar även för kollegors säkerhet.

Detaljerade Utbildningsmål:

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna:

 • Ha förståelse för hur, var och när laviner uppstår
 • Förståelse för begreppet lavinfara och risker för människor
 • Kunna beskriva och klassificera lavinterräng
 • Kunna beskriva hur snötäckets egenskaper påverkar lavinfaran
 • Kunna beskriva och inhämta relevant väderinformation.
 • Kunna inhämta relevant information om snötäcket och lavinaktivitet
 • Kunna självständigt och yrkesmässigt prioritera relevansen vid inhämtandet av ovanstående data
 • Kunna bedöma och kommunicera en korrekt lavinfara
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder
 • Ha förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar individen och arbetet.
 • Ha förståelse för den nordamerikanska lavinskalan och kännedom om den europeiska varianten.
 • Ha förståelse för hur det yrkesmässiga arbetet anpassas efter rådande förhållanden
 • Känna till det svenska rapportsystemet för att utbyta info om väder, snö och laviner

Skicka din anmälan via email 

Datum: V. 5, Januari 31 – Februari 6 

Pris: 15500 SEK inkl moms. 

Bild: Rickard Lövgren