Bild: Rickard Lövgren

SVELAV’s Lavintekniker kurs för yrkespersoner som jobbar aktivt med lavinfara (guider, skidpatrull, observatörer i lavinprognostjänsten, m.m.). Träning i systematisk arbete för att samla in snö, lavin och väderinformation på ett standardiserad sätt. Kursen har moment både i fält och inomhus. Kraven på kamraträddning höjs och deltagaren förväntas kunna självständigt genomföra kamraträddning under försvårade förhållanden.
Datum: v. 13, Mars 27- 2 April.

 • 60 timmar över 7 dagar. Utöver det tillkommer egen tid för läsning, av minst en timme per dag.
 • Viss kurslitteratur är inkluderat men vissa resurser måste deltagaren skaffa och läsa innan kursstart.
 • Krävande kurs både fysiskt och mentalt.
 • Under kursen används Observation Guidelines and Recording Standards for Weather, Snowpack and Avalanches (OGRS) från Canadian Avalanche Association som branschstandard.
 • Kursen kan delas upp i tre moduler; dag 1-3, dag 4-6 samt dag 7 (examen).
  Förkunskapskrav:
  1. SVELAV Pro 1, SLAO Lavin 1 eller motsvarande utbildning.
  2. SVELAV Pro Lavinräddning eller motsvarande utbildning.
  3. Deltagarna måste kunna åka offpist samt ha god kondition.
  4. Deltagarna måste vara duktiga på sökning med transceiver, sond och spade.
  5. Goda engelska språkkunskaper.
  Utbildningsmål: Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna…
  • vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng.
  • kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter.
  • självständigt kunna samla och tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara.
  • fackmässigt kunna vidareförmedla och diskutera informationen med andra.
  • Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner kunna ta ett visst ansvar även för kollegors säkerhet.
  Detaljerade Utbildningsmål: Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna…
  • Ha förståelse för hur, var och när laviner uppstår
  • Förståelse för begreppet lavinfara och risker för människor
  • Kunna beskriva och klassificera lavinterräng
  • Kunna beskriva hur snötäckets egenskaper påverkar lavinfaran
  • Kunna beskriva och inhämta relevant väderinformation.
  • Kunna inhämta relevant information om snötäcket och lavinaktivitet
  • Kunna självständigt och yrkesmässigt prioritera relevansen vid inhämtandet av ovanstående data
  • Kunna bedöma och kommunicera en korrekt lavinfara
  • Kunna använda riskreducerande åtgärder
  • Ha förståelse för hur mänskliga faktorer påverkar individen och arbetet.
  • Ha förståelse för den nordamerikanska lavinskalan och kännedom om den europeiska varianten.
  • Ha förståelse för hur det yrkesmässiga arbetet anpassas efter rådande förhållanden
  • Känna till det svenska rapportsystemet för att utbyta info om väder, snö och laviner
  Vad ingår:
  • Snow study kit (rast, termometer, tumstock, lupp)
  • Kursliteratur
  • Fältbok
  • Skoter transport
  Ingår inte:
  • Liftkort (eventuella utgifter för liftkort 1-2 dagar)
  • Boende och logi
  • Eventuell bil transport
  Minimum Antal: 4
  Max Antal: 6
  Anmäla via email till info@lavinskola.se med:
  • Förkunskaps dokument.
  • En kort meddelande om varför du vill gå kursen.
  • Faktura adress.
  Betalning
  • Betalning sker via faktura efter godkänt anmälan.
  • Din plats är reserverad när du får fakturan.

   

  Datum: v. 13, Mars 27- 2 April.

  Anmäl Intresse via email

  Pris: 17 900 SEK

  Bild: Rickard Lövgren