Två dagars utbildning som riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis skidpatrullörer/pistörer, fjällräddare, olika typer av guider, skidlärare, liftvärdar med flera.
ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL: deltagarna ska kunna:
 1. Identifiera, bedöma och hantera risker vid en lavinolycka och – om säkerheten medger- påbörja en lavinräddning.
 2. Ha förståelse för hur en lavinräddning organiseras för att initialt kunna leda en insats med hjälp av beslutsstöd och sedan överlämna det övergripande ansvaret när situationen så medger.
 3. Självständigt kunna utföra följande delmoment av räddningsinsatsen; initial organisation, transceiversök, RECCO-sök, grävning och första-hjälpen-omhändertagande.
DELMÅL SÄKERHET OCH ORGANISATION: Efter godkänd utbildning ska deltagarna kunna:
 • Förklara skillnaden mellan kamraträddning och organiserad lavinräddning.
 • Beskriva de viktigaste momenten i en organiserad lavinräddning.
 • Bedöma och hantera risker vid en lavinolycka med hjälp av beslutsstöd.
 • Starta upp den initiala fasen i en organiserad lavinräddningen med hjälp av beslutsstöd.
 • Prioritera resurserna vid flera saknade och skadade.
DELMÅL SÖKSYSTEM: Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
 • Söka med transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först (examineras).
 • Söka med RECCO och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först.
 • Leda sondkedjor enligt två tekniker.
 • Lavinhund som söksystem.
 • Helikopterns roll vid lavinolyckor.
DELMÅL GRÄVNING: Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
 • Genomföra strukturerad och effektiv grävning.
 • Organisera och leda sådan grävning.
DELMÅL OMHÄNDERTAGANDE OCH LAVINMEDICIN: Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
 • Genomföra ett första omhändertagande av lavinskadad (HLR och Första hjälpen).
 • Följa samt fylla i algoritm AvaLife BLS.
 • Grunderna i lavinmedicin.
FÖRKUNSKAPSKRAV DELTAGARE
 1. Minst tre dagars första-hjälpen-utbildning med följande innehåll:
  • S/L-ABCDE (eller liknande algoritm)
  • Hjärt- och lungräddning
  • Hypotermi
  • Immobilisering inklusive stabilisering av frakturer
 2. Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen

Minimum antal deltagare: 4

Maximum antal deltagare: 6

Boka och Kalender

Pris: 4700 SEK