INFORMATION OM RISKER VID VERKSAMHET I FJÄLLMILJÖ

13 § Produktsäkerhetslagen (2004:451), Konsumentverkets: Vägledning till Guidade Turer i Fjällen 

Verksamhet i fjällterräng innebär risker som bland annat innefattar:

Väder

 • Extrem väder som vind, nederbörd och kalla temperaturer. Väder kan förvärras utan förvarning.
 • Kylskador och nedkylning.

Lavinfara

 • Lavinterräng besöks under aktiviteten och laviner kan ske i terrängen.
 • Laviner kan orsaka allvarliga skador och dödsfall.
 • Rätt säkerhetsutrustning är inte en garanti för säkerhet. 
 • Risk kan aldrig helt kontrolleras.

Mänskliga Faktorer

 • Verksamhet består av människor som både deltagare och instruktör och krockrisk med andra kursdeltagare, instruktörer eller skidåkare/skoteråkare finns.
 • Deltagare kan förlora kontakt med gruppen eller gå vilse.

Skidåkning/skoteråkning

 • Fall/krasch i samband med färdsel
 • Skador kan uppstå i samband med färdsel
 • Förstöring av egendom i samband med färdsel.
 • Varierad terräng som till exempel klippor, stenar, hängdrivor, skog, träd och stubbar, raviner och bäckar finns i terrängen och kan orsaka allvarlig skada och dödsfall.
 • Mänskligt tillverkade faror, så som diken, vägbanker, staket, avstängningar, rörledningar och vajrar, kan finnas i området och också vara begravda under snöytan.
 • Räddning och eftersök kan ta lång tid på grund av terräng och väder.

Egen utrustning

 • All användning av egen utrustning sker på egen risk. Verksamheten ansvarar inte för personlig utrustning som skadas under aktiviteten.
 • Transceivers som används ska var fungerande och innehålla tre (3) antenn. 
 • Spadar ska ha skaft och blad av metall

Tvister

 • Tvister hanteras enligt svensk lag.