Hoppsan!

Ingen beställningsinformation är tillgänglig eftersom inget köp har gjorts.

Tack!

Specifik information om din kurs kommen att skickas till din email adress.

Frågor? Mejla oss:

info@lavinskola.se 

Bokningsvilkor och Avtal

Behandling av Personuppgifter

Risker vid Verksamhet i Fjällmiljö

Viktig Kursinformation

Bokningsvilkor

 1. Parter
  1. Bokningsvillkor gäller mellan Funäsfjällens Lavinskola och Beställaren/deltagaren och gäller för bokade aktiviteter och produkter. 
 2. Bokning och betalning
  1. Beställaren har reserverad en plats på en aktivitet när betalning har skett via hemsidan eller beställd genom kontakt med Funäsfjällens Lavinskola. Vid påminnelse av förfallen betalning av faktura tillkommer en dröjsmålsränta … 
 3. Inställd Aktivitet
  1. Funäsfjällens Lavinskola förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet för få anmälda deltagare, farlig väder eller snöförhållanden och  snöbrist. Aktiviteten kan också flyttas till en annan ort. Aktiviteter som inte kan genomföras på grund av snöbrist betalas tillbaka eller flyttas till ett annat tillfälle. Om deltagaren inte kan delta vid annat datum eller plats gäller återbetalning. Funäsfjällens Lavinskola kan inte hållas betalningsskyldig för andra kostnader som uppkommer vid ett inställt arrangemang.
 4. Deltagarinformation 
  1. Beställaren ska ange komplett deltagarinformation för varje deltagare i sällskapet vid bokningstillfället. 
 5. Avbokning
  1. Vid avbokning tidigare än 21 dagar före aktivitetstart återbetalas 60% av kursavgiften. För eventuell avbokning senare än 21 dagar före aktivitetstart tas ut en administrationsavgift på 500 kr per deltagare och resterande belopp återbetalas. Avbokning ska ske skriftligen till info@lavinskola.se.
 6. Ångerrätt
  1. Beställaren/deltagare har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till info@lavinskola.se. Företag omfattas inte av ångerrätten. 
 7. Ålder
  1. Vid guidade aktiviteter gäller ingen åldersgräns för deltagande. För kursverksamhet gäller 16 år för deltagande i Friåknings kurser och 18 år för Pro kurser. Deltagare yngre än 16 år på Friåkning kurser behöver att ha med målsman. Alla deltagare som är under 18 år behöver fylla i Målsmans Godkännande för deltagande i verksamhet hos Funäsfjällens Lavinskola ihop med sina vårdnadshavare, signera, skanna/fotografera och maila tillbaka till info@lavinskola.se och ta med sig originaldokument till första kursdagen. För att en person under 18 år ska kunna delta i kursverksamheten behöver den vara i god hälsa och kunna ta hand om sig själv en hel dag utomhus. Funäsfjällens Lavinskola förbehåller rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta i en aktivitet.
 8. Ansvarig Arrangör/Leverantör:
  • Ansvarig arrangör är Funäsfjällens Lavinskola, John Wilcoxen 
  • Telefon: 0725557275
  • Email: john.wilcoxen@lavinskola.se
 9. Beställarens ansvar inför och under aktiviteten
  1. Beställaren är skyldig att läsa Risker vid verksamhet i fjällmiljö innan bokning av produkten, för att informera sig om de risker som finns i samband med vistelse i fjällterräng. Beställaren är skyldig till att läsa igenom Viktig kursinformation före bokning och kursens start. 
  2. Beställaren är skyldig att agera på ett säker sätt genom att följa de anvisningar, ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som lämnas av guide, kursledare och/eller annan personal på Funäsfjällens Lavinskola. Beställaren förväntas uppträda respektfullt gentemot andra deltagare under aktiviteten och får inte uppträda diskriminerande. Beställaren ska ej vara påverkad av alkohol eller främmande substanser under kurser. 
  3. Ansvarig konsult eller Funäsfjällens Lavinskola har rätt att avvisa Beställaren/deltagaren om denne utgör fara för sig själv eller någon annan eller i det fall Beställaren bryter mot något av ovanstående. I sådana fall gäller ingen återbetalning för produkten.
  4. Beställare är skyldig till att meddela Funäsfjällens lavinskola om dom har valt att avviker från aktivitet. 
 10. Vållande av skada
  1. Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Funäsfjällens Lavinskola eller anlitade personal. 
 11. Försäkringar
  1. Funäsfjällens Lavinskola rekommenderar att Beställare/deltagaren se över sina försäkring för att täcka offpistskidåkning genom olycksfallsförsäkring. 

Risker vid verksamhet i Fjällmiljö 

INFORMATION OM RISKER VID VERKSAMHET I FJÄLLMILJÖ

13 § Produktsäkerhetslagen (2004:451), Konsumentverkets: Vägledning till Guidade Turer i Fjällen 

Verksamhet i fjällterräng innebär risker som bland annat innefattar:

Väder

 • Extrem väder som vind, nederbörd och kalla temperaturer. Väder kan förvärras utan förvarning.
 • Kylskador och nedkylning.

Lavinfara

 • Lavinterräng besöks under aktiviteten och laviner kan ske i terrängen.
 • Laviner kan orsaka allvarliga skador och dödsfall.
 • Rätt säkerhetsutrustning är inte en garanti för säkerhet. 
 • Risk kan aldrig helt kontrolleras.

Mänskliga Faktorer

 • Verksamhet består av människor som både deltagare och instruktör och krockrisk med andra kursdeltagare, instruktörer eller skidåkare/skoteråkare finns.
 • Deltagare kan förlora kontakt med gruppen eller gå vilse.

Skidåkning/skoteråkning

 • Fall/krasch i samband med färdsel
 • Skador kan uppstå i samband med färdsel
 • Förstöring av egendom i samband med färdsel.
 • Varierad terräng som till exempel klippor, stenar, hängdrivor, skog, träd och stubbar, raviner och bäckar finns i terrängen och kan orsaka allvarlig skada och dödsfall.
 • Mänskligt tillverkade faror, så som diken, vägbanker, staket, avstängningar, rörledningar och vajrar, kan finnas i området och också vara begravda under snöytan.
 • Räddning och eftersök kan ta lång tid på grund av terräng och väder.

Egen utrustning

 • All användning av egen utrustning sker på egen risk. Verksamheten ansvarar inte för personlig utrustning som skadas under aktiviteten.
 • Transceivers som används ska var fungerande och innehålla tre (3) antenn. 
 • Spadar ska ha skaft och blad av metall

Tvister

 • Tvister hanteras enligt svensk lag.

Behandling av Personuppgifter hos Funäsfjällens Lavinskola

Funäsfjällens Lavinskola samlar information om deltagare vid bokningstillfället. Detta gör vi för att fullgöra avtalet mellan Beställaren/deltagaren och Funäsfjällens Lavinskola. Relevant information som namn, telefonnummer, mailadress och hälsodeklaration samlas in vid bokningstillfället för administrativa och säkerhetsskäl. Information som handlar om säkerhet som namn, telefonnummer, mailadress och kontaktinformation till närmaste anhörig raderas i Maj varje år. 

Som Beställare/deltagare har du rätt att när som helst att dra tillbaka ditt medgivande till personuppgiftsbehandlingen. Detta för du genom att skicka ett email till info@lavinskola.se. Beställaren/deltagaren har rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Behandling av Personuppgifter hos SVELAV

I samband med SVELAV-kurser registrerar vi också ditt namn och din mailadress hos SVELAV. Detta görs för att du ska kunna få ett intyg på genomförd kurs och för att vi ska kunna skicka ut en utvärdering till dig efter avslutad kurs. För information om personuppgiftsbehandling, begäran om rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter hos SVELAV hänvisar vi till www.svelav.se där du hittar aktuella kontaktuppgifter.

Bilder och Video som Personuppgifter

Under kurser och aktiviteter tas ibland foton och video som används i pedagogisk syfte och  marknadsföring på sociala medier och andra kanaler. Genom att godkänna bokningsvillkoren godkänner Beställaren/deltagaren också förvaring och publicering av bild och video. För att inte vara med på bilder eller video skicka ett email till info@lavinskola.se eller meddela din instruktör. 

Bilder och video betraktas som personuppgifter och Beställaren/deltagaren kan när som helst dra tillbaka sitt medgivande till personuppgiftsbehandling. Detta gör du genom att kontakt Funäsfjällens Lavinskola via email. Beställaren/deltagaren har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Beställare/deltagare har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.