Vid guidade aktiviteter gäller ingen åldersgräns för deltagande. För kursverksamhet gäller 16 år för deltagande i Friåknings kurser och 18 år för Pro kurser. Deltagare yngre än 16 år på Friåknings kurser behöver att ha med målsman. Alla deltagare som är under 18 år behöver fylla i Målsmans Godkännande och Risker vid Verksamhet i Fjällmiljö ihop med sin vårdnadshavare, signera, skanna/fotografera och maila tillbaka till info@lavinskola.se och ta med sig originaldokument till första kursdagen. För att en person under 18 år ska kunna delta i kursverksamheten behöver den vara i god hälsa och kunna ta hand om sig själv en hel dag utomhus. Funäsfjällens Lavinskola förbehåller rätten att i varje enskilt fall avgöra om en person under 18 år kan delta i en aktivitet.
Målsmäns Godkännande och Risker vid Verksamhet i Fjällmiljö